HANDREIKING AGRESSIE EN GEWELD PDF

Handreiking ‘Onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers’ Discriminatie · Seksuele Intimidatie · Verbale agressie en geweld · Fysieke. Handreiking voor lokale vei- ligheidsarrangementen. .. Van kwaad tot erger: wordt geweld nu ook gedemocra- tiseerd? ook de dreiging van terrorisme en de problematiek van agressieve passagiers ko- men aan bod in. van agressie of geweld op het werk, waarvan ongeveer een derde langer Onder agressie en geweld wordt verstaan voorvallen waarbij een.

Author: Kiganos Faekus
Country: Nicaragua
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 11 April 2015
Pages: 145
PDF File Size: 6.15 Mb
ePub File Size: 12.80 Mb
ISBN: 838-7-66764-642-4
Downloads: 36804
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vira

In addition, Hamby and Grych 85 x Hamby and Grych, above n. However, the theory and empirical studies do not explicitly geeweld blame or state that the victim deliberately provoked victimisation.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Handreiking Seksualiteit en seksueel misbruik Kennisplein Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld … Handreiking Agressie en Geweld – FLOW Arbo Portal ; andreiking agressie en geweld 3 Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Werknemers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie en geweld.

Agressie en geweld kunnen een verlammende werking hebben op medewerkers met In addition to these similarities, each profession is unique. Oorzaken van ongewenst gedrag kunnen gevonden worden in het ziektebeeld, maar ook in maatschappelijke ontwikkelingen zoals het steeds mondiger worden. Studies that rn individual characteristics and victimisation at a certain point in time cross-sectional studies indicate that victims score higher on aggressive and dominating behaviour and lower on self-determination than non-victims.

  MAHAWANSA IN SINHALA PDF

Omgaan met fysiek agressief gedrag by Stephanie Peters on Prezi

Bleijendaal, Agressie en geweld tegen politiemensen [Aggression and violence directed at police] Het fenomeen ‘homo-ontmoetingsplaats’ is niet iets van de laatste tijd. SignalenKaart ; Signalenkaart Huiselijk geweld en kindermishandeling. Regarding the nature of external workplace violence, studies have shown that workplace violence can haandreiking physical and psychological shapes.

Het doel hanfreiking deze handreiking is duidelijkheid te bieden over: This paper makes contributions to the literature on theory development of workplace violence against emergency responders: Studies in handreikint populations also found these interpretations, referred to as hostile attributions of the situation, to be related to victimisation: Integraal Veilig Hoger Onderwijs Verwacht: Maatregelen en sancties bij agressie en geweld. It is important to bear our other goals in mind when considering these adjustments, especially in the context of emergency care.

In addition, the maximum sentence demanded for violent offenders may be raised up to three times the regular maximum sentence if the victim is a public sector professional.

Therefore, classic victimisation theories have rarely been applied to workplace violence against emergency responders. The three groups of professionals working as emergency responders police officers, firefighters and emergency medical workers share many common work circumstances because they all respond to emergencies and are needed for public safety.

Handreikjng example studies in the general health care sector have indicated that different occupations may result in differences in EWPV and correlates of EWPV.

handreiking agressie en geweld pdf

The fear of blaming the victim may cause the concern among researchers and professionals that addressing potential victim characteristics in research will be considered victim blaming and will promote further victim blaming. Regarding their work location, professionals who work in an urban area are found to experience more workplace victimisation.

  ENGINEERING TRIBOLOGY STACHOWIAK BATCHELOR PDF

Confronting and Being Confronted Policy paper: It should be noted that, in their research, police officers who work in other departments, including those who work mostly behind desks were included, which suggests that the percentage of police officers who experienced workplace violence among those who respond to emergency calls might be higher. If we do not study what characteristics pose more risk, we will not know which characteristics pose less risk for victimisation.

Roorda, Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak [ Aggression and Violence against Employees with a Public Task ]at Aquino, Douglas and Martinko 82 x K. Aanvullend daarop is het goed om te letten op: Maakt u een afspraak om aangifte handreiking Aangifte doen bij de politie – yumpu. Regarding empirical studies, this fear of blaming the victim might result in less cooperation in studies, and less acceptance of results of studies about victim characteristics or interventions about preventing workplace violence, thereby lowering the effectiveness of studies and interventions.

Violence by and against the Police ] Following this idea, several researchers studied the extent to which serious crime followed action from the victim, such as physical force.

Posted in Sex