JAGA CATALOGUS PDF

Page 16 – Jaga catalogus. This is a SEO version of Jaga catalogus. Click here to view full version · «Previous Page Table of Contents Next Page». Jaga Heating Products (uk) – Ltd Orchard Business Park – Bromyard Road Jaga Radiator Shanghai Limited – 27A, Xinhua Yuting, No. Xinhua Road. Title: Gimeg catalogus , Author: Gimeg, Name: Gimeg catalogus , Length: pages, Page: , Published:

Author: Fenrigor Kacage
Country: Czech Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 24 April 2013
Pages: 496
PDF File Size: 7.3 Mb
ePub File Size: 14.74 Mb
ISBN: 925-9-94387-534-3
Downloads: 79983
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogujin

Adiantum nigrum non ramofum, majus pinnulis majo- ribus tenuibus Trapezii in modum figuratis.

Page 16 – Jaga catalogus

Ntttt found in Sierrk teWA. In pratorum locis humidioribus poft piuvias nafcitur. Fucus marinus lattuca marina diftus. Rawdora Baronetti ; mihi hanc plantamcommunicavit Bota- nicus callentiflimus Dominus Sherard. Hetich radices quarum inter coquendum aliac album alix violaceum induunt colorem. Volubilis nigra radice jafa aut purpurea maxima, tube- rofa, efciiletuvfarinacea, cmle fflembranUlis extantibus abto, folio cordato nervofo.

Hetich racines Jeiquelles en cui- fant deviennent violettes ou blanchatres.

Admirandam hanc filicis fpe- ciem verfus fummitatem montisqui Nieves Infulie maxima pars eft catalofus, collegi in torrentis praecipitis ripis ubi copinse crefcebat. An negre rpot of Ligon p. Gramen dacVylon bicorne fp cis purpurafcentibus minus. Urtica racemofa humilior iners.

  KUNICKI GOLDFINGER PDF

Bel ons rechtstreeks op het nummer 68 82 Oviedo Summary Edem p.

Plaatstaal – Radiator – Verwarming – Catalogus | Lamo

An Wiapafla of Keymis, Hikl parr 3. Trifolium bituminofum aut odoratum Bod a Stapel Nott. In aquis ftag- nintibus prope Bridgetown in Iufuh Burbudos provenientem collegi.

Spongia quarta feu Hircina. Piper longum minimum herbaceum fcandens rotundifo- lium. In Infula; Jamaicx mediterraneis collegi. Pe- rexil Luficanis marcgr. Cyperus maximus panicula minus fparfa ferruginea ca- pitulis compactis craflloribus.

Ulrra locum Maga jadoes diftum prope Port rojal in ripam maris frequenter ejiciebatur. FrumentumTurcicum, Indicum Iuteum,rubrum, cce- ruleum.

Home Catalogus Verwarming Radiator Designradiator. Filix major in pinnas tantum divifa oblongas latafque rion crenatas a bafi rotundiore ad aptcern ie fenfim an- guftantes.

Jago de la Vega 8c in aliis fylvis Infulae Jamaicae obfervavi. Jamaicx parte feptentrio- nali fcandentem obfervavi. Alegria of Purchas lib. Jago de la Vega nafcitur.

Page 2 – Jaga catalogus

Aron magnum vulgo Colocjfia voca- tlltn. Phyllitidi fcandenti aflinis minima folio craflb oblongiori, cum priori. Adiantum nigrum ramofum minus, ramulis furculis Sc pinnulis raris iaga fubrotundis.

  EL AGUILA Y LA SERPIENTE MARTIN LUIS GUZMAN PDF

Conambai-miri five Adianti fpecies prior vel Avenca Luft- tanis. An Hololiuchi feu Convolvulus Peruvianus per- petuus Aldin. Gramen caninum maritimum fpicatum quartum C. An Lonrpqper of Leigh. Convolvulus peregrinuS pulcher jagz betonicre flbre purpureo.

Hedera terrefttis vel co- rona terrx Munt pl. Jntomt a River m Brafile of Kjuvtt Purchas lib.

Perficaria scris fiv e hydro- piper J. Weeds in the iea of ClifFe inW Catalogud. Truncis arborum innafcebatur prope ripas fluminis RiodWo dicti.

In Irifiuse Jamaicae Mediterraneis collegi. Pulmonaria lichenis quoddam genus, Cxialp. In Infuta Jamaica inveni.

Page 2 – Jaga catalogus

Mais de Abbeville p c2. JavaScript lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser. An gramen ptrtiteum minus fpka dirulfa Iniuia: Gramen cyperoides minus, fpica compacra fubrorunda viridi, radice odorata. Arum maximum altiifimas fcandens arbores, foliisnym- pheae laciniatis.